Priatelia Vajnor, občianske združenie IČO: 42359210 Sídlo: Tomanova 14, 831 07 Bratislava-Vajnory email: info@priateliavajnor.sk 


Aktualizované dňa 9.10.2014

    Občianske združenie Priatelia Vajnor je nepolitickým, neziskovým združením založeným Vajnorákmi, ktorí sú silne spätí s Vajnorami a pociťujú zodpovednosť voči miestu, kde žijú. Našim záujmom je prispieť k lepším Vajnorom,  k zveľaďovaniu, zachovaniu a ochrane priaznivého životného prostredia, k rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku a podporiť účasť verejnosti na procesoch rozhodovania o veciach verejných. Aktivity v prospech Vajnor sú pre nás viac ako len dočasnou funkciou, alebo prostriedkom na kariérny rast a spoločenskú prestíž. Nám na Vajnoroch naozaj záleží. Chceme, aby vysoká životná úroveň bola zachovaná aj pre naše deti a budúce generácie Vajnorákov a Vajnory sa ďalej posúvali smerom k modernej, dobre spravovanej komunite. Prosperita, rozvoj a modernizácia nevylučuje branie ohľadu na existujúce prírodné, kultúrne a historické hodnoty, ktoré robia Vajnory tým, čím sú. Aktivity záujmových združení všeobecne vnímame ako dôležitú súčasť modernej demokratickej spoločnosti, kde aj ľudia sami musia aktívne prispieť k dobrému fungovaniu ich okolia a prevzať časť zodpovednosti za správny chod ich samosprávy. Spoliehať sa len na to, že naši volení zástupcovia budú ich mandát vykonávať svedomito a zodpovedne, ako sa ukazuje, nestačí.

    Samospráva mestskej časti Vajnory za posledné roky nefunguje najhoršie. Aj v správe hlavného mesta sa čo-to podarilo vylepšiť, aj keď ideálne to ešte zďaleka nie je. Avšak opakované prijímanie niektorých doležitých rozhodnutí v rozpore so zdravým rozumom, ako aj niektoré zásadné chyby úsudku našich demokraticky volených zástupcov a im podriadených úradníkov potvrdzujú nevyhnutnosť občianskej kontroly verejnej moci. Samosprávy na Slovensku disponujú značnými kompetenciami, a skúsenosti z posledných rokov ukazujú, že nie vždy ich využívajú správne, v prospech občanov. Posilnenie občianskej kontroly verejných inštitúcií preto pokladáme za nevyhnutné, nakoľko moc, aj na komunálnej úrovni, má bez náležitej kontroly tendenciu „uletieť“. Preto sme vytvorili nezávislú platformu, ktorá bude včasne na pochybenia upozorňovať a tam, kde je to možné, žiadať nápravu. Veríme, že toto je cesta, ako môžme prispieť k zlepšeniu fungovaniu samosprávy a posilneniu práva občanov na dobrú správu vecí verejných. Priatelia Vajnor, občianske združenie IČO: 42359210 Sídlo: Tomanova 14, 831 07 Bratislava-Vajnory email: info@priateliavajnor.sk