Priatelia Vajnor, občianske združenie IČO: 42359210 Sídlo: Tomanova 14, 831 07 Bratislava-Vajnory email: info@priateliavajnor.sk 


Aktualizované dňa 9.10.2014

    Medzi hlavné poslania združenia patrí ochrana priaznivého životného prostredia, kultúrno-historických hodnôt a zvyšovanie povedomia o možnostiach účasti verejnosti aktívne sa zapojiť do rozhodovania o veciach verejných. Máme záujem na zveľaďovaní a zachovaní vysokej kvality bývania vo Vajnoroch aj pre budúce generácie. Pripravujeme preto viaceré zaujímavé projekty, ktorými vieme prispieť k naplneniu týchto cieľov. Naše projekty a možnosti spolupráce budeme náležite diskutovať s predstaviteľmi samosprávy Vajnor a s pomocou tejto stránky aj so širšou verejnosťou. Vaša aktivita a návrhy, ako prispieť k lepším Vajnorom pre našu aj pre budúce generácie Vajnorákov je samozrejme vítaná!

 Priatelia Vajnor, občianske združenie IČO: 42359210 Sídlo: Tomanova 14, 831 07 Bratislava-Vajnory email: info@priateliavajnor.sk