Priatelia Vajnor, občianske združenie IČO: 42359210 Sídlo: Tomanova 14, 831 07 Bratislava-Vajnory email: info@priateliavajnor.sk 


Aktualizované dňa 9.10.2014

    Dôležité informácie budú priebežne zverejňované na tejto stránke. My v OZ veríme, že zásadné rozhodnutia a plány sa majú zrozumiteľnou formou komunikovať s verejnosťou už v čase, keď je možnosť sa do procesu zapojiť. O dôležitých konaniach sa širšia verejnosť štandardne dozvedá až vtedy, keď už je neskoro. Na tejto stránke chceme preto prispieť k lepšej informovanosti verejnosti o činnosti a úmysloch orgánov verejnej správy a investičných projektoch, ktoré sa týkajú nás všetkých. Kvalitné, včasné a najmä zrozumiteľné informácie sú podkladom k tomu, aby občania mali reálnu možnosť zapojiť sa do procesu rozhodovania. Požadovať od občana, aby chodil každý týždeň kontrolovať úradnú tabuľu, či tam náhodou nie je potichu vyvesený čiernobiely oznam o konaní, ktoré sa ho týka (najlepšie v období vianočných sviatkov), nám od čias existencie internetu príde už nie celkom namieste. Ani nič nehovoriaci oznam na webstránkach úradov častokrát nepripieva k informovanosti širšej verejnosti. Ako príklad uvedieme len konanie o cyklotrase JURAVA, kde podľa našich informácií  v konaní neprišla ani jedna pripomienka od občanov Vajnor. Prečo? Lebo v dobe, keď konanie prebiehalo, o tom nikto nevedel - bolo potichu vyvesené na úradnej tabuly tak, ako to predpisuje zákon.

    O početných vydarených akciách a úspechoch vedenia Vajnorskej samosprávy sa dozvedáme pravidelne z Vajnorských noviniek, poprípade z facebooku. To je ok a my sa tešíme, že vo Vajnoroch je veľa dobrých správ a vydarených akcií. Podpora kultúry, športu, spoločenské podujatia, spolupráca so záujmovými združeniami ako je aj to naše – výborné. Vajnorské novinky si vždy radi prečítame a tešíme sa z malých aj veľkých úspechov Vajnorákov. Avšak existuje aj množstvo súvislostí a informácií, často nie až tak pozitívnych, o fungovaní samosprávy a zamýšľaných projektoch, o  ktorých verejnosť nikto neinformuje. Preto my v OZ Priatelia Vajnor chceme jasne a zrozumiteľne komunikovať aj tie informácie o veciach verejných, ktoré sa na stránky Vajnorských noviniek nedostanú. Vedeli ste, koľko obecného majetku sa predalo za posledné roky? Alebo aká časť rozpočtu ide na aké účely? Alebo len taký detail, že podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu SR zamestnanec Vajnor „omylom“ previedol na konto blízkej osoby 50.000 EUR na 3 dni?
 Priatelia Vajnor, občianske združenie IČO: 42359210 Sídlo: Tomanova 14, 831 07 Bratislava-Vajnory email: info@priateliavajnor.sk