Priatelia Vajnor, občianske združenie IČO: 42359210 Sídlo: Tomanova 14, 831 07 Bratislava-Vajnory email: info@priateliavajnor.sk 


Aktualizované dňa 9.10.2014

        Neprehliadnite aktuálnu informáciu o Zmenách a doplnkoch 04 územného plánu Bratislavy – týkajú sa aj Vás.


    O prebiehajúcich konaniach a otvorených kauzách Vás budeme priebežne informovať na tejto stránke. Občianske združenie a jeho členovia sú účastníkmi správnych konaní,  rokovaní s predstaviteľmi miestneho zastupiteľstva, aktívne komunikujeme aj s inými orgánmi štátnej správy a samosprávy. Pravidelne sledujeme úradnú tabuľu a oznamy Vajnor, magistrátu Bratislavy, Ministerstva životného prostredia a ostatné verejné zdroje a využívame tak všetky právne možnosti, aktívne a kriticky sa zapojiť do procesu rozhodovania. Záujmom občianskeho združenia je nie len lamentovať a poukazovať na prešľapy, ale využívať právne možnosti nápravy. Zastávame názor, že verejní činitelia majú niesť náležitú zodpovednosť za porušovanie pravidiel a za rozhodnutia, ktoré v mene občanov prijímajú. Spolu so spolupracujúcimi advokátmi preto aktívne poukazujeme na pochybenia pri práci verejných inštitúcií a kde je to potrebné, iniciujeme súdne konania.

. Priatelia Vajnor, občianske združenie IČO: 42359210 Sídlo: Tomanova 14, 831 07 Bratislava-Vajnory email: info@priateliavajnor.sk