Priatelia Vajnor, občianske združenie IČO: 42359210 Sídlo: Tomanova 14, 831 07 Bratislava-Vajnory email: info@priateliavajnor.sk 


Aktualizované dňa 9.10.2014

    Aktívna účasť verejnosti na správe vecí verejných je najlepšou prevenciou pred tým, aby sa neschopnosťou úradov zhoršoval život na Slovensku. Viaceré nehoráznosti z dielne parlamentu, ministerstiev a miestnych samospráv za posledné roky sa podarilo zastaviť len a len vďaka aktívnej občianskej odozve obyvateľov Slovenska. Ak by tieto návrhy boli bývali prešli tak, ako ich chceli presadiť naši volení zástupcovia a im podriadení úradníci, bolo by Slovensko dnes horším miestom pre život, menej slobodnou, menej demokratickou krajinou s horšou kvalitou životného prostredia. Aktuálne sa to týka návrhu Zmeny a doplnky 04 územného plánu Bratislavy! Tam, kde parlament, poslanci, komunálni politici a úradníci neprejavili záujem (česť výnimkám) aktívne hájiť záujmy občanov, prejavili občania SR duchaprítomnosť a včas zastavili nejeden nedemokratický, neprospešný, skorumpovaný úmysel alebo rozhodnutie. Tieto dôležité úspechy potvrdzujú, že občania pri náležitej ostražitosti majú možnosť korigovať rozhodnutia ľahostajných politikov a skorumpovaných úradníkov. Takto sa vďaka aktívnemu zapojeniu občanov a občianskych združení podarilo odvrátiť napríklad:


  • snahy o obmedzenie slobodného prístupu k informáciám
  • snahy o obmedzenie petičného práva občanov SR,  stále aktuálne!
  • snahy o obmedzenie participácie občanov a samospráv novelou stavebného zákona,  stále aktuálne!
  • projekt skládka v Pezinku,
  • výrub stromov na Kollárku,
  • lokálne napríklad: nehorázny Koncept UPZ Šuty predložený verejnosti v zime 2011 - vďaka všetkým Vajnorákom za solidaritu, ktorú prejavili s obyvateľmi dotknutých obytných štvrtí podpisom hromadných pripomienok! Už sme tu mohli mať nový Disneyland
  •  ...a mnohé ďaľšie

 Priatelia Vajnor, občianske združenie IČO: 42359210 Sídlo: Tomanova 14, 831 07 Bratislava-Vajnory email: info@priateliavajnor.sk